Media Monitoring

  • Monitoring prasy 
  • Monitoring Internetu: wybranych portali i serwisów  
  • Analiza treści publikacji dotyczących marki i projektów 
  • Przygotowanie raportów medialnych – ilościowych i jakościowych – dotyczących działań klienta i realizowanych projektów

Partnerzy